Přijímací řízení

Důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

6.4.2023
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 13.4. 2023 a 2. termín 14.4.2023 a dvou náhradních termínech 1. termín 10.5.2023 a 2. termín 11.5.2023.

Uchazeč koná JPZ v 1. termínu na škole, kterou uvedl na 1. místě, JPZ v 2. termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě.

V minulých dnech Vám byl doporučenou poštou doručen dopis obsahující dva dokumenty. Kromě informace o zahájení přijímacího řízení také Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: V době konání JPZ z ČJ budou uchazeči UKR konat pohovory v českém jazyce v učebně č. 100.

VÝSLEDKY JPZ: Škola by měla obdržet výsledky JPZ v pátek 28.4.2023. (Výsledky náhradního termínu budou 18.5.2023). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Žádáme tedy o trpělivost.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

7.12.2022
Václav Bohata

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního
ročníku oborů:

Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
Strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 30
Dopravní prostředky Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Přečíst celý článek »

Ukončení 2. kola přijímacího řízení

6.6.2022
Věra Svárovská

Dnes 6.6.2022 bylo ukončeno 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na obory Dopravní prostředky 23-45-M/01 a Strojírenství 23-41-M/01