Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2023/2024

28.4.2023
Václav Bohata

» Studijní obor Informační technologie  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)
» Studijní obor Strojírenství  Počet přijatých 62 (shoda počtu bodů na 60.- 62. místě)
» Studijní obor Dopravní prostředky  Počet přijatých 32 (shoda počtu bodů na 30.- 32. místě)

ID  – přiřazené registrační číslo uchazeče, obdrželi jste ho v informačním dopise

Obor – číselné označení studijního oboru

ČJL – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z českého jazyka a literatury – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pozn: u uchazečů z Ukrajiny bylo nahrazeno ústním pohovorem. Úspěšný ústní pohovor je označen písmenem P a pořadí se v tomto případě určuje speciálním výpočtem přesně podle pokynů MŠMT

MA – Body – body, které uchazeč získal v přijímacím řízení z matematiky – započítává se lepší výsledek ze 2 termínů.

Pořadí – pořadí uchazeče

Přijetí – rozhodnutí o přijetí ke studiu

U žáků, kteří byli přijati ke studiu, se tímto zveřejněním považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámené. Upozorňujeme, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba na školu přinést zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v sekretariátě školy v úterý 2. května 2023 od 13:00 hod do 15:30 hod a ve středu  3. května 2023 od 8:00 hod do 15:30 hod.  Současně lze na místě podat odvolání proti nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.