Přijímací řízení – časté dotazy

10.5.2023
Václav Bohata

Budete vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Po uplynutí zákonné lhůty pro podání zápisových lístků vyřídíme podaná odvolání proti nepřijetí. Teprve potom můžeme v případě potřeby vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Nebude to dříve, než 15. května 2023.

Jak bude probíhat druhé kolo přijímacího řízení?

V pracovních dnech od pondělí do pátku budeme průběžně kontrolovat došlé přihlášky ke studiu. V případě splnění všech podmínek přijímacího řízení ihned následující týden v pondělí přihlášky seřadíme podle našich kritérií z prvního kola. Pokud bude přihlášek více, než je volných míst, přijmeme uchazeče podle pořadí do naplnění kapacity oboru. Bude-li přihlášek méně, přijmeme všechny a postup se bude opakovat i následujících týdnech tak dlouho, dokud nedojde k naplnění kapacity oboru.

Můj syn/dcera se nedostal/a na vaši školu, v pořadí je „pod čarou“. Přesto má o vaši školu zájem nadále. Co máme dělat?

  1. Do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je třeba podat osobně v sekretariátě školy či poštou na adresu školy odvolání proti nepřijetí ke studiu.
  2. Pokud jste se dostali na jinou školu, tak vám na té druhé škole běží zákonná lhůta 10 pracovních dní pro uplatnění zápisového lístku. Nejpozději na konci této lhůty doporučujeme, pokud jsme mezitím kladně nevyřídili vaše odvolání, zápisový lístek dát na druhou školu.
  3. Pokud v rámci autoremedury kladně vyřídíme vaše odvolání, budete mít zase 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku u nás. Pokud jste mezitím už zápisový lístek odevzdali na jiní škole, je její povinností vám ho vrátit, pokud ukážete naše rozhodnutí o přijetí na základě kladně vyřízeného odvolání.

Jaká je šance na kladné vařízení našeho odvolání proti nepřijetí ke studiu?

  1. U oboru Strojírenství a Dopravní prostředky velká. V rámci tzv. autoremedury může ředitel školy změnit svoje rozhodnutí tehdy, pokud původně přijatý uchazeč uplatní zápisový lístek na jiné škole.
  2. U oboru Informační technologie máme velký převis uchazečů, ale už nyní víme, že několik přijatých uchazečů nenastoupí.