Besedy a exkurze

Protidrogový vlak

23.2.2017
Věra Svárovská

Ve středu 8. 2. 2017 navštívily třídy 1.Ai a 1.Cs projekt Protidrogový vlak http://revolutiontrain.cz/v2/. Vše se odehrálo na vlakovém nádraží v Praze – Dejvicích. Cílem projektu je nejen protidrogová prevence, ale také přehled dalších škodlivých společenských jevů, spojených s užíváním drog.

Nesporným kladem je fakt, že autoři projektu přistupují k problému nově, interaktvině. A tak se žáci v jednotlivých vagónech, tematicky rozdělených, stali účastníky dopravní nehody, policejního výslechu nebo si mohli „posedět“ v cele přeběžného zadržení. Celým vlakem studenty doprovázela filmová projekce fiktivního příběhu. Žáci se mohli vyjádřit k jednotlivým částem příběhu a vyjádřit vlastní názor na další vývoj života postav.

Naši studenti nejvíce ocenili neobvyklý způsob pojetí prevence, chválili interaktivitu a názornost. I proto se budeme projektu účastnit i v příštích letech.

Přednáška o živnostenském podnikání

22.2.2017
Jarmila Chuchválková

Dne 16.2.2017 se naše třída 3.Cse spolu se žáky 3.D zúčastnila přednášky o živnostenském podnikání. Paní Plačková ze živnostenského úřadu  magistrátu města Mladá Boleslav nás seznámila s živnostenským zákonem, vysvětlila pojmy a ukázala nám podklady nutné k založení živnosti. Na závěr  přednášky p. Plačková zodpověděla otázky žáků týkající se podnikání v praxi. Přednáška byla  poučná a tímto děkujeme, že si na nás udělala čas.

Karolína Hráská, Anna Baloghová, 3.Cse

 

Beseda o bankovnictví

18.6.2016
Václav Bohata

Dne 8. 6. 2016 se třídy 2. Cse, 1. Dde a 3. Ede v rámci výuky ekonomiky a přípravy na maturitní zkoušku zúčastnily besedy na téma „Banky a bankovní soustava“. Besedu uváděli představitelé UniCredit Bank, kteří se především zaměřili na nebezpečí, která nás v životě mohou potkat a kterých bychom se měli vyvarovat. Zejména jsme se zabývali problematikou úvěrů, kontokorentů, kreditních karet a dalších. Jmenovali jsme si jednotlivé klady a zápory produktů, které banky svým klientům nabízejí. Na závěr besedy jsme formou hry „Riskuj“ zopakovali důležité informace. Ti z nás, kteří správně odpověděli na otázky, byli věcně odměněni. Tímto bychom chtěli poděkovat Ing. Petru Bázlerovi řediteli pobočky a lektoru vzdělávání Janu Juránkovi za uskutečnění besedy, která pro nás byla velkým přínosem.

Lucie Pelikovská, 3. Ede

Holky pojďte kódovat

2.5.2016
Ondřej Kolín

Recepce Googlu v PrazeV úterý 29. 3. 2016 se dívky z 3.Ai za doprovodu pana učitele Kolína zúčastnily akce „Holky pojďte kódovat“ od organizace Women TechMakers . Celá akce se konala v pobočce Google v Praze pro dívky 1. až 3. ročníků středních škol. Akci pořádala skupinka zábavných kóderek, které se snažily dívky přesvědčit, že obor IT není pouze pro muže. Součástí akce bylo seznámení s životními příběhy pořadatelek a základy jazyka javascript. Na akci jsme se také seznámily se zakladatelkou Czechitas, Ditou Přikrylovou. Czechitas je nezisková organizace, která pro dívky pořádá workshopy, kurzy i letní tábory zaměřené na programování, tvorbu web. stránek, datové analýzy nebo třeba grafiku a mobilní aplikace. Dívky si domů odnesly hodně nových zkušeností i malý dárek. Společnost Google dívkám zajistila oběd zdarma a procházku po pobočce. Akce se velmi vydařila a doufáme, že o ní bude mít příští rok zájem více dívek z naší školy.

Bártová, Nováková, Staňková

Jak jsem se dostala do vězení

21.4.2016
Věra Svárovská

V úterý 26.4. 2016 se některé třídy 3. ročníků zúčastní v Domě kultury v Mladé Boleslavi besedy s odsouzenými z ženské věznice ze Světlé nad Sázavou. Tématem budou nejen životní příběhy odsouzených, ale i život ve věznici a obtíže spojené s návratem do běžného života po výkonu trestu.

Mladé fórum aneb Desatero problémů města Mladé Boleslavi

18.4.2016
Věra Svárovská

I letos se skupina studentů naší školy zúčastnila diskuzního setkání nad problémy města Mladá Boleslav. Setkání studentů středních i základních škol s představiteli města se tentokrát uskutečnilo v úterý 12. 4. 2016 v budově 5. ZŠ v Mladé Boleslavi. Přítomni byli také někteří členové zastupitelstva a diskuze zúčastnil i náměstek primátora Mgr. Daniel Marek.

Cílem setkání bylo vyzdvihnout nejpalčivější problémy týkající se života v Mladé Boleslavi. Skupiny studentů měly za úkol je sepsat a vymyslet způsoby nápravy. V zásadě se všichni shodli na několika nejzásadnějších problémech. Většina skupin měla jako hlavní bod opravu Hlavního vlakového nádraží v Mladé Boleslavi, následoval požadavek na omezení zastavění Radouče a pak zvýšení bezpečnosti ve městě, v jeho konkrétních částech.

Pan náměstek všechny návrhy okomentoval, někdy kladně, jindy mu připadaly jako nerealizovatelné nebo neřešitelné. Průmyslováci také zdůraznili špatný stav budovy naší školy. K tomu bylo mimo jiné řečeno, že škola je krajská instituce a město s tím nemůže nic moc dělat – bohužel pro nás.

Celkově bylo sezení zajímavé, už jenom proto, že se do diskuze připojilo okolo 70 lidí a také proto, že se řešila mnohdy zajímavá a důležitá témata týkající se mladých lidí a zároveň města Mladá Boleslav.

Beseda o kyberšikaně

15.4.2016
Věra Svárovská

Ve středu 13.4. 2016 proběhla beseda pro studenty 2. ročníků o nebezpečí na internetu, tzv. kyberšikaně. V rámci dlouholeté spolupráce nás navštívil manažer prevence kriminality a tiskový mluvčí městské police Bc. Ondřej Kubala z Městské policie Mladá Boleslav.

Na základě velmi přehledné prezentace byla vedena beseda se studenty o častých projevech šikany na internetu. Některé takto obtížné situace mohou končit krádeží identity, ublížením na zdraví apod. Část výkladu byla věnována i právům a povinnostem občana ČR spojeným právě s užíváním internetu.

Tiskový mluvčí Bc. Ondřej Kubala vše vykládal srozumitelně a vždy nechal prostor pro dotazy či diskuzi. Beseda byla zajímavá i poučná a je jasné, že prevence hrozby kyberšikany je nezbytná nejen u středoškoláků, ale i u nižších věkových kategorií, ještě než začnou s „životem na sociální síti“.

 

Beseda o závislostech a duševních poruchách

11.4.2016
Věra Svárovská

Ve dnech 5.4. a 6.4. se třídy prvních ročníků zúčastnily besedy na téma závislosti a duševní poruchy. Navštívily nás dvě pracovnice z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. První z nich pracuje na detoxikačním oddělení a vyprávěla o návykových látkách. Dozvěděli jsme se mimojiné, které závislosti jsou prakticky neléčitelné a které se dají léčit. Její výklad byl srozumitelný a byl prostor i na dotazy. Druhá z pracovnic je sestra na oddělení psychických onemocnění, často spojených se závislostmi. Popsala nám, jak vypadá den na takovém oddělení. Diskutovali jsme o léčbě a o terapiích. Celá beseda byla velmi poutavá a věřím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Vít Suska, 1. Bs

Exkurze v České národní bance

7.4.2016
Václav Bohata

CNBDne 5. 4. 2016 jsme se spolužáky ze třídy 3. Ede v rámci výuky ekonomiky a přípravy na maturitní zkoušku navštívili Českou národní banku v Praze, kde jsme zhlédli stálou expozici na téma „Lidé a peníze“ prezentující ucelený vývoj měny a financí v České Republice.

Měli jsme možnost prohlédnout si reprezentativní prostory této důležité ústavní instituce, kromě toho jsme při zhlédnutí dvou krátkých dokumentů získali spoustu zajímavých a cenných informací o historii, postavení a funkci ČNB. Po skončení prezentace jsme navštívili výstavu v trezoru, kde byly ověřeny naše vědomosti získané z hodin ekonomiky, týkající se např. ochranných prvků a historie peněz. Pod UV lampou jsme si vyzkoušeli pravost bankovek a osobních dokladů, prohlédli si první mince a porovnávali padělky bankovek.

Nakonec jsme se zúčastnili kvízu, při němž byly uplatněny získané znalosti, a někteří z nás obdrželi hodnotné ceny za první místa. Na úplný závěr nechybělo překvapení, kdy si každý mohl potěžkat pravou zlatou cihlu v hodnotě 11 milionů Kč.

 

Radka Polášková, 3.Ede