Besedy a exkurze

Beseda o kyberšikaně

15.4.2016
Věra Svárovská

Ve středu 13.4. 2016 proběhla beseda pro studenty 2. ročníků o nebezpečí na internetu, tzv. kyberšikaně. V rámci dlouholeté spolupráce nás navštívil manažer prevence kriminality a tiskový mluvčí městské police Bc. Ondřej Kubala z Městské policie Mladá Boleslav.

Na základě velmi přehledné prezentace byla vedena beseda se studenty o častých projevech šikany na internetu. Některé takto obtížné situace mohou končit krádeží identity, ublížením na zdraví apod. Část výkladu byla věnována i právům a povinnostem občana ČR spojeným právě s užíváním internetu.

Tiskový mluvčí Bc. Ondřej Kubala vše vykládal srozumitelně a vždy nechal prostor pro dotazy či diskuzi. Beseda byla zajímavá i poučná a je jasné, že prevence hrozby kyberšikany je nezbytná nejen u středoškoláků, ale i u nižších věkových kategorií, ještě než začnou s „životem na sociální síti“.

 

Beseda o závislostech a duševních poruchách

11.4.2016
Věra Svárovská

Ve dnech 5.4. a 6.4. se třídy prvních ročníků zúčastnily besedy na téma závislosti a duševní poruchy. Navštívily nás dvě pracovnice z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. První z nich pracuje na detoxikačním oddělení a vyprávěla o návykových látkách. Dozvěděli jsme se mimojiné, které závislosti jsou prakticky neléčitelné a které se dají léčit. Její výklad byl srozumitelný a byl prostor i na dotazy. Druhá z pracovnic je sestra na oddělení psychických onemocnění, často spojených se závislostmi. Popsala nám, jak vypadá den na takovém oddělení. Diskutovali jsme o léčbě a o terapiích. Celá beseda byla velmi poutavá a věřím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Vít Suska, 1. Bs

Exkurze v České národní bance

7.4.2016
Václav Bohata

CNBDne 5. 4. 2016 jsme se spolužáky ze třídy 3. Ede v rámci výuky ekonomiky a přípravy na maturitní zkoušku navštívili Českou národní banku v Praze, kde jsme zhlédli stálou expozici na téma „Lidé a peníze“ prezentující ucelený vývoj měny a financí v České Republice.

Měli jsme možnost prohlédnout si reprezentativní prostory této důležité ústavní instituce, kromě toho jsme při zhlédnutí dvou krátkých dokumentů získali spoustu zajímavých a cenných informací o historii, postavení a funkci ČNB. Po skončení prezentace jsme navštívili výstavu v trezoru, kde byly ověřeny naše vědomosti získané z hodin ekonomiky, týkající se např. ochranných prvků a historie peněz. Pod UV lampou jsme si vyzkoušeli pravost bankovek a osobních dokladů, prohlédli si první mince a porovnávali padělky bankovek.

Nakonec jsme se zúčastnili kvízu, při němž byly uplatněny získané znalosti, a někteří z nás obdrželi hodnotné ceny za první místa. Na úplný závěr nechybělo překvapení, kdy si každý mohl potěžkat pravou zlatou cihlu v hodnotě 11 milionů Kč.

 

Radka Polášková, 3.Ede