Beseda o bankovnictví

18.6.2016
Václav Bohata

Dne 8. 6. 2016 se třídy 2. Cse, 1. Dde a 3. Ede v rámci výuky ekonomiky a přípravy na maturitní zkoušku zúčastnily besedy na téma „Banky a bankovní soustava“. Besedu uváděli představitelé UniCredit Bank, kteří se především zaměřili na nebezpečí, která nás v životě mohou potkat a kterých bychom se měli vyvarovat. Zejména jsme se zabývali problematikou úvěrů, kontokorentů, kreditních karet a dalších. Jmenovali jsme si jednotlivé klady a zápory produktů, které banky svým klientům nabízejí. Na závěr besedy jsme formou hry „Riskuj“ zopakovali důležité informace. Ti z nás, kteří správně odpověděli na otázky, byli věcně odměněni. Tímto bychom chtěli poděkovat Ing. Petru Bázlerovi řediteli pobočky a lektoru vzdělávání Janu Juránkovi za uskutečnění besedy, která pro nás byla velkým přínosem.

Lucie Pelikovská, 3. Ede