Soutěž žáků v písařských dovednostech

3.1.2022
Ludmila Růžičková

V úterý 22.12.2021 se konala školní soutěž v psaní na PC. Mezi účastníky měli převahu žáci prvních ročníků, kteří dosáhli velmi pěkných výkonů.

Vítězem se stal Šimon Šťastný z 1.Bi s výsledkem 320 úhozů za minutu, na druhém místě se umístil Jan Urban ze 4.Bi a třetí místo obsadili Michal Carska a Filip Kučera, oba z 1.Bi.

Vítězům, kteří ke svému vítězství získali navíc odměnu od SPRŠ, blahopřejeme, všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na podobné soutěže, příště už možná v okresním, případně krajském měřítku.