Důležité termíny

Maturitní zkoušky – jaro 2023

Termíny Třídy Typ zkoušky
2. až 5. květen 2023 4.Ai didaktický test CJL – společná část
4.Bi didaktický test MAT – společná část
4.Cs didaktický test ANJ – společná část
4.Dd didaktický test MAT rozšiřující – společná část
 19. až 20. duben 2023 4.Ai, 4.Bi, 4.Cs, 4.Dd praktická písemná zkouška z odborných předmětů (POP) profilová část
9. až 10. květen 2023 4.Ai, 4.Bi, 4.Cs dlouhodobá praktická mat.práce (DPMP) profilová část (odevzdání práce do 31.3.2023)
17. duben 2023 4.Ai, 4.Bi, 4.Cs, 4.Dd písemná práce z CJL – profilová část
18. duben 2023 4.Ai, 4.Bi, 4.Cs, 4.Dd písemná práce z ANJ – profilová část
16. až 19. květen 2023 4.Bi, 4.Dd ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část
22. až 26. květen 2023 4.Ai, 4.Cs ústní zkoušky z odborných předmětů – profilová část