Plán školního roku 2018/2019

26.8.2021 čtvrtek Zahajovací porada sboru (8:00)
26.8., 27.8. a 30.8.2021 čt, pá, po Opravné zkoušky
Školení BOZP

1.pololetí od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

1.9.2021 středa Zahájení školního roku 2021/22 od 7:55
DT společné části MZ 2021 podzim ve spádové škole
Praktické a ústní  a  zkoušky MZ 2021podzim
28.9.2021 úterý Státní svátek- Den české státnosti
28.10.2021 čtvrtek Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu- 1918
  Podzimní prázdniny
Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku
Schůzky s rodiči pro všechny ročníky
17.11.2021 úterý Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii – 1989
Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2022 jaro řediteli školy
2.12. čtvrtek Den otevřených dveří pro zájemce o studium
23.12 – 2.1.   Vánoční prázdniny
3.1.2022 pondělí Zahájení výuky v roce 2022
7.1.2022 pátek Den otevřených dveří pro zájemce o studium
pátek Maturitní ples SPŠ
Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2022 průběžně doplňováno

Pololetní prázdniny
po – pá Jarní prázdniny
Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku
Schůzky s rodiči žáků 1. až 3. ročníku
středa Školní přijímací zkouška
středa Náhradní školní přijímací zkouška
čt – pá Velikonoční prázdniny
pondělí Velikonoční pondělí
Praktické maturitní zkoušky – písemné práce (4.Ai+Bi; 4.Cs; 4.Ede)
Porada o prospěchu a chování za 2.pololetí pro 4. ročník
Vydání vysvědčení pro 4. ročník
1.5. 2022 neděle Státní svátek – Svátek práce
po – st Didaktické testy společné části MZ 2022 jaro (MAT,ANJ;CJL; MAT+)
8.5. 2022 neděle Státní svátek – Den vítězství
Obhajoby praktických maturitních prací oboru
Obhajoby praktických maturitních prací oboru
Ústní zkoušky profilové části MZ 2022 jaro
Ústní zkoušky profilové části MZ 2022 jaro
Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2022 podzim řediteli školy
Porada o prospěchu a chování za 2.pololetí školního roku
Vydání vysvědčení, závěrečná porada pedagogického sboru