Plán školního roku 2018/2019

26.8.2020 středa Zahajovací porada sboru (8:00)
26.8.a 28.8.2020 st, pá Opravné zkoušky
27.8.2020 čt Školení BOZP (8.15)

1.pololetí od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021

1.9. úterý Zahájení školního roku 2020/21 od 7:55
1.9.-4.9. út – pá DT společné části MZ 2020 podzim ve spádové škole
7.9. – 10.9. po – pá Praktické a ústní  a  zkoušky MZ 2020 podzim
28.9. pondělí Státní svátek- Den české státnosti
28.10. středa Státní svátek- Den vzniku samostatného Československého státu- 1918
29.10.-30.10.   Podzimní prázdniny
10.11. úterý Porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku
12.11. čtvrtek Schůzky s rodiči pro všechny ročníky
17.11. úterý Státní svátek –  Den boje studentů za svobodu a demokracii – 1989
30.11. pondělí Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2019 jaro řediteli školy
3.12. čtvrtek Den otevřených dveří pro zájemce o studium
23.12 – 3.1.   Vánoční prázdniny
4.1.2021 pondělí Zahájení výuky v roce 2021
8.1. pátek Den otevřených dveří pro zájemce o studium
16.1. pátek Maturitní ples SPŠ
26.1. úterý Porada o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku
28.1. čtvrtek Konec 1. pololetí, vydání výpisů vysvědčení

2.pololetí od 1. 2. 2021 průběžně doplňováno

29.1.2021 pátek Pololetní prázdniny
8.-12.2.2021 po – pá Jarní prázdniny
Porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku
Schůzky s rodiči žáků 1. až 3. ročníku
středa Školní přijímací zkouška
středa Náhradní školní přijímací zkouška
1. – 2.4.2021 čt – pá Velikonoční prázdniny
5.4. 2021 pondělí Velikonoční pondělí
20.4.-22.4.2021 út – čt Praktické maturitní zkoušky – písemné práce (4.Ai+Bi; 4.Cs; 4.Ede)
27.4.2021 úterý Porada o prospěchu a chování za 2.pololetí pro 4. ročník
30.4.2021 pátek Vydání vysvědčení pro 4. ročník
1.5. 2021 sobota Státní svátek – Svátek práce
po – st Didaktické testy společné části MZ 2019 jaro (MAT,ANJ;CJL; MAT+)
8.5. 2021 sobota Státní svátek – Den vítězství
11.5.2021 úterý Obhajoby praktických maturitních prací oboru IT
12.5.2021 středa Obhajoby praktických maturitních prací oboru STR
po – pá Ústní zkoušky profilové části MZ 2021 jaro (4.Ai + 4.Ede)
po – pá Ústní zkoušky profilové části MZ 2021 jaro (4.Bi + 4.Cs)
Nejpozdější termín odevzdání přihlášky k MZ 2021 podzim řediteli školy
Porada o prospěchu a chování za 2.pololetí školního roku
Vydání vysvědčení, závěrečná porada pedagogického sboru