Důležité informace ke konání JPZ

10.4.2024
Věra Svárovská

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) se konají ve dvou řádných termínech, 1. termín 12.4. 2024 a 2. termín 15.4.2024 a dvou náhradních termínech 1. termín 29.4.2024 a 2. termín 30.4.2024.

V minulých dnech Vám byl doručena Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce na naši školu. Na tomto dokumentu je mimo jiné uveden datum, čas a také konkrétní učebna konání JPZ.

Budova SPŠ MB bude pro uchazeče otevřena vždy od 8:00 po oba dva dny. Ve vestibulu školy bude vyvěšen rozpis, do které třídy se má uchazeč dostavit. Prosím rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do budovy školy ani do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.

Pro uchazeče UKR: Pohovory v českém jazyce se budou konat v učebně č. 100. Rozpis uchazečů k pohovorům bude taktéž na nástěnce ve vestibulu školy.