Průběh otevírání školy a termíny maturit

6.5.2020
Václav Bohata

Vážení studenti a rodiče,

blíží se termín uvolňování opatření ve školství. Proto sděluji všem následující informace:

1. MATURITY a další informace pro 4. ročníky

Pokud nedojde ke změně, bude platit následující harmonogram:

11. května 2020  – otevřeme školu studentům 4. ročníku. Bude probíhat výuka maturitních předmětů především formou konzultací jako příprava k maturitě. Účast studentů není povinná. Nadále bude po vzájemné dohodě možná konzultace a výuka pomocí  MS Teams.

22. května – ukončení výuky ve 4. ročníku, vystavení vysvědčení . Doporučujeme si vysvědčení vyzvednout až při maturitních zkouškách.

Rozpis maturitních zkoušek najdete zde.

2. Výuka v 1. až 3. ročnících

Bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání s tím, že od 1. června bude žákům zpřístupněna škola pro účely konzultací.  Přítomnost žáků ve škole bude nadále nepovinná.

3. ubytování v DM

Bude možné pouze pro maturanty, podmínky jsou zveřejněny v samostatném článku.

Vyhrazujeme si právo změny informací a termínů, pokud MŠMT rozhodne jinak.

Děkuji za pochopení

Ing. Václav Bohata, ředitel školy