Sdělení ředitele školy

6.3.2020
Václav Bohata

Všem občanům s trvalým pobytem v ČR, kteří se  z Itálie vrátí od 7. března 2020, se nově rozhodnutím Bezpečnostní rady státu nařizuje, aby se ohlásili svému lékaři. V souvislosti s tímto nařízením sděluji následující informace:

  • Vedení školy v souladu s výše uvedeným nařízením důrazně nedoporučuje žákům školy a zaměstnancům cesty do Itálie.
  • Žáci, kteří v nedávné době do Itálie cestovali nebo do ní vycestují, oznámí tuto skutečnost po návratu e-mailem svým třídním učitelům a po dobu 14 dnů po návratu z cesty nebudou navštěvovat školu. Tato absence jim bude omluvená.
  • Zaměstnanci školy, kteří v nedávné době do Itálie cestovali nebo do ní vycestují, oznámí tuto skutečnost řediteli školy a dále budou postupovat v souladu s výše uvedeným nařízením.
  • Vedení školy doporučuje všem žákům a zaměstnancům sledovat v rychle se vyvíjející situaci doporučení ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a řídit se jimi.

Ing. Václav Bohata, ředitel školy