Den otevřených dveří 7.12.2023

11.12.2023
Věra Svárovská

Ve čtvrtek 7.12.2023 bylo na naší škole velmi rušno. Od brzkého rána až do podvečerních hodin se konal den otevřených dveří. Od 9. až do 15. hodiny každou druhou celou hodinu mohli návštěvníci v přednáškovém sále vyslechnout od ředitele školy ing.Václava Bohaty základní informace o škole, studijních oborech, přijímacích zkouškách nebo aktivitách, do kterých je škola zapojena. Z množství návštěvníků a zájemců o studium jsme opravdu byli nadšeni.

V rámci prohlídky školy jsme nabízeli návštěvu několika specializovaných pracovišť, která zároveň reprezentovala jednotlivé studijní obory otevírané v příštím roce. Zájemci se tak mohli seznámit s kolaborativním robotem od firmy ABB a zkusit si práci s ním. Dále byl představen program Catia a předvedeny ukázky některých studentských prací. Tato pracoviště byla zajímavá jistě pro všechny, ale představovala především náplň studia oborů Strojírenství a Technické lyceum.

V počítačových učebnách se prezentoval obor Informační technologie. Návštěvníci mohli zhlédnout například práci 3D tiskáren a navíc dostali rozsáhlé informace o předmětech počítačové sítě, databáze nebo číslicová technika. Poslední, ovšem neméně zajímavá byla expozice předmětů programování, webové aplikace a virtuální realita. Zájemci si mohli mimo jiné zahrát počítačové hry, které vznikly jako ročníkové nebo maturitní práce našich studentů. A s virtuální realitou se mohli například svézt na horské dráze a nebo rozbít (ovšem pouze virtuálně) jednu z našich učeben.

Samozřejmostí byla možnost nahlédnout do školních dílen nebo navštívit Domov mládeže SPŠ MB.

Závěrem lze říci, že z našeho pohledu šlo o velmi vydařenou akci a jsme rádi, že jsme se mohli ukázat. Kromě zájemců o studium a jejich rodičů možnost „otevřených dveří“ využili i absolventi (čerství i dřívější) naší školy a docházelo k mnoha milým setkáním.

Hodnocení návštěvníků byla veskrze pozitivní. A proto se již teď těšíme na druhou lednovou sobotu, 13.1.2024, kdy se koná druhý den otevřených dveří. Tentokrát pouze od 9:00 a od 11:00 hodin.

Děkujeme všem za návštěvu a zároveň velmi děkujeme pedagogům a studentům za účast či pomoc s organizací.