Střední průmyslová škola FACE TO FACE

29.1.2024
Věra Svárovská

Dne 14. 12. 2024 se studenti maturitních ročníků Střední průmyslové školy Mladá Boleslav zúčastnili setkání s názvem FACE TO FACE, pořádaného společností Škoda Auto ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Tato tradiční akce je zaměřená na propojení teorie s praxí a klade si za cíl motivovat žáky k pokračování ve studiu na vysoké škole technického zaměření. Pro studenty byla připravena prohlídka výroby komponentů, kde byly představeny technologie obrábění, tlakového lití a tepelného zpracování. Nedílnou součástí setkání byly odborné přednášky jak od zástupců Technické univerzity v Liberci, tak ze Škoda Auto. Kladné ohlasy studentů na sebe nenechaly dlouho čekat.