Recitační soutěž – školní kolo

8.3.2022
Ludmila Růžičková

Po delší odmlce měli nejlepší recitátoři naší školy opět možnost sejít se a porovnat svůj přednes ve školním kole recitační soutěže. Z dvaceti zúčastněných uspěli nejlépe

v 1. kategorii:  Pavel Mík z 1.Ai, Ladislav Jareš a David Vigláš, oba ze 2.Bi

ve 2. kategorii:  Daniel Čančík ze 4.Dds, Tomáš Antoško a Vladimír Šebesta, oba z 3.Cs

Vítězové obdrželi odměny z fondu SRPŠ a postoupili do okresního kola. Všem přítomným patří poděkování za účast.