Informace k 2. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

17.5.2024
Věra Svárovská
bookmark

V systému DiPSy najdete od 21. května seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyberte si z nabízených oborů a škol, zkontrolujte kritéria přijetí a připravte si všechny přílohy, které škola požaduje. V našem případě výpis vysvědčení ze ZŠ (dokládáte v kopiích). Přihlášky na školy ve 2. kole podejte úplně stejně jako v kole prvním.

2. kolo přijímacích zkoušek na SPŠ MB slouží pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Termín zahájení 2. kola

    • 21. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

    • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Další důležitá data

    • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
    • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky