Náhradní termín konání JPZ

26.4.2024
Věra Svárovská

Náhradní termíny JPZ proběhnou v pondělí 29.4.2024 a úterý 30.4.2024. Testy se konají v učebně č. 100. Prosíme oba uchazeče, aby se dostavili s dostatečným předstihem, cca v 8:00.

Prosíme rodiče, aby své potomky v žádném případě nedoprovázeli do budovy školy ani do učeben. Na chodbách budou dozory a o uchazeče se v případě potřeby postarají.

První zkouška začíná v 8.30. Pokud uchazeč v době mezi zkouškami opustí budovu školy, škola za něj po tuto dobu nenese odpovědnost.