Aktuální informace MŠMT

21.3.2020
Václav Bohata

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny.

Další informace z MŠMT týkající se také přijímacích zkoušek a maturit.