Nejčastější otázky a odpovědi v době uzavření školy

8.4.2020
Václav Bohata

1. Bude se v tomto školním roce realizovat praxe ve firmách?

Praxe je v tomto školním roce v plném rozsahu zrušena bez ohledu na to, kdy se škola otevře.

2. Budou se realizovat zahraniční praxe a výlety?

Platí totéž, co pro praxe – v tomto školním roce se žádné zahraniční výlety a praxe konat nebudou. Momentálně došlo k posunutí těchto aktivit o celý rok, případné vybrané zálohy nepropadnou, ale vyčerpají se za rok.

3. Jaké formy výuky nyní škola realizuje?

Výuka probíhá distanční formou bez fyzické přítomnosti žáků. Jde o kombinaci více přístupů a metod.:

  • Úkoly a materiály zaslané pomocí Školy on Line
  • Úkoly, prezentace a materiály zasílané pomocí e-mailu
  • Výuka prostřednictvím MS Teams formou videopřednášek a úkolů

4. Je distanční výuka pro žáky povinná?

Ano, výuka je povinná pro všechny žáky školy. Pokud se některý žák neúčastní distančního vzdělávání, nekomunikuje a neodevzdává úkoly, řešíme tuto situaci v souladu se školním řádem. Pokud žák nekomunikuje z objektivních důvodů, ať už se jedná o nemoc, nebo technické problémy, je povinen tuto informaci sdělit třídnímu učiteli, nebo telefonicky či mailem v sekretariátě školy.

5. Jak to bude s maturitami?

Zde pečlivě sledujeme neustále se vyvíjející situaci. Podle současného vývoje se zdá, že by maturity mohly proběhnout v červnu tohoto roku včetně praktických maturit.