Postupné otevírání školy

29.11.2020
Věra Svárovská

Od pondělí 7. prosince začínáme prezenční výuku i v nižších ročnících.

Výuka bude probíhat rotační formou dle následujícího plánu:

50. týden – od 7.12. do 11. 12.

 Prezenční výuka ve škole:

Třídy: 1.Ai, 1.Bi, 2.Ai, 2.Bi, 3.Ai, 3.Bi + všechny 4. ročníky

Distanční výuka:

Třídy: 1.Cs, 1.Dds, 2.Cs, 2.Dds, 3.Cse, 3.Dds

 

51. týden – od 14.12. až 18.12.

 Prezenční výuka ve škole:

Třídy: 1.Cs, 1.Dds, 2.Cs, 2.Dds, 3.Cse, 3.Dds +všechny 4. ročníky

Distanční výuka:

Třídy: 1.Ai, 1.Bi, 2.Ai, 2.Bi, 3.Ai, 3.Bi

SLEDUJTE ŠKOLU ONLINE