Výuka žáků v době uzavření školy

17.3.2020
Václav Bohata

Sděluji všem žákům a jejich rodičům, že výuka nadále probíhá elektronickou formou. Probíraná látka a úkoly jsou žákům zasílány prostřednictvím Školy on Line – v menu Úkoly. Další komunikace s učiteli probíhá prostřednictvím emailů.

Žádám všechny žáky, aby si plnili nadále svoje studijní povinnosti, a rodiče bych chtěl touto formou požádat, aby na domácí přípravu dohlédli. Děkuji.

Žáci školy v žádném případě nemají prázdniny!

Ing. Václav Bohata, ředitel školy