Zahájení školního roku a plošné testování žáků

27.8.2021
Věra Svárovská

Nový školní rok začíná dne 1. 9. 2021 od 7:55 hod. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách. Seznamy učeben a žáků ve třídách budou vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

Nebude probíhat běžná výuka, pouze proběhne zahájení nového školního roku s třídními učiteli,  a to cca do 8.45. Pro první ročníky cca do 10:00.

Všichni žáci mají automaticky přihlášeny obědy. Výdej obědů od 9:30 do 13:00.

Během srpna MZČR vydalo pro nás závazná nová hygienická opatření a doporučení.

Na začátku školního roku ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne plošné testování všech žáků školy:

  1. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  2. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
  3. Ve společných vnitřních prostorách školy je povinné nošení respirátoru a dodržování základních hygienických pravidel.
  4. Prosíme rodiče, aby do budovy školy studenty nedoprovázeli.