Informace ke sportovnímu kurzu 3. ročníků

4.5.2017
Ladislav Schejbal

Kurz je povinnou částí docházky ve 3. ročníku. Proběhne v Sedmihorkách, v motelu Even v termínu:

  • 3.A, 3.C – 29.5. – 2.6. 2017
  • 3.B, 3.D – 5.6. – 9.6. 2017

Zahájení (pondělí 10,00 hod.) a ukončení kurzu (pátek mezi 9,00 – 10,00 hod.) v místě konání kurzu, doprava vlastní (povoleno vyhláškou Ministerstva školství).

Platby:

  • záloha 1000,-Kč do 27.4.2017
  • doplatek 1100,-Kč do 17.5.2017

Platba zahrnuje ubytování, plnou penzi od pondělní večeře do páteční snídaně, pronájem sportovišť.

Náplň kurzu:

Turistika (pro zájemce cykloturistika), odbíjená, kopaná, softbal, střelba ze vzduchovky, drobné hry, hry v přírodě, orientace v přírodě, plavání atd.

Studenti, kteří se zdravotních důvodů kurzu nezúčastní, mají povinnou docházku do školy. Zde dostanou náhradní práci, docházka bude kontrolována vedením školy. Veškeré tyto informace byly již předány studentům. Pokud máte nějaké další dotazy, kontaktujte p. Ladislava Schejbala.