Volby do školské rady

27.5.2021
Václav Bohata

V souladu s § 167 školského zákona a dalšími souvisejícími předpisy v platném znění vyhlašuji volby členů školské rady.

Volby se uskuteční dne 28. června 2021. Školská rada v souladu s pokyny zřizovatele školy má v případě naší školy 6 členů. Volit se budou celkem 4 členové školské rady – 2 z řad zákonných zástupců našich žáků nebo zletilých žáků, 2 z řad učitelů školy. 2 členy rady jmenuje zřizovatel školy.

Dva členy školské rady z řad pedagogických zaměstnanců školy budou volit pedagogičtí zaměstnanci školy.

Dva členy školské rady z řad zákonných zástupců žáka školy nebo zletilých žáků školy budou volit buď zletilí žáci školy, nebo v případě jejich nezletilosti jeden ze zákonných zástupců žáka školy.

Členství ve školské radě je funkce čestná a bezplatná.

Dnešním dnes jmenuji přípravný výbor pro volby ve složení:

  • Milena Šindelářová, sekretářka školy
  • PaedDr. Ivana Töpferová, zástupkyně ředitele školy
  • Mgr. Věra Svárovská, zástupkyně ředitele školy

Svoje návrhy na kandidáty členů školské rady odevzdávejte osobně v sekretariátu školy, nebo mailem na adresu sekretariat@spsmb.cz.

 

Ing. Václav Bohata, ředitel školy