SPŠ MB a termokamery

4.12.2023
Věra Svárovská

SPŠ MB se letos zapojila do projektu Západočeské univerzity v Plzni, která využila více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti termovizního měření a vyvinuli speciální termokamery jako výukové pomůcky umožňující studentům pochopit fungování tepelných procesů v různých předmětech. V rámci projektu jsme si zapůjčili LabIR Edukit, který kromě termokamer obsahuje i pomůcky a didaktické materiály usnadňující zapojení zařízení do výuky.

Studenti si vyzkoušeli v několika předmětech různé typy pokusů – od jednoduchého měření teploty až po složitější experimenty. Naším cílem bylo zpestřit výuku a vzbudit tak zájem studentů o další studium.