Zájmová autoškola

2.9.2021
Věra Svárovská

Kromě studentů studijního oboru Dopravní prostředky, kteří mají autoškolu jako povinnou součást výuky, nabízíme i studentům ostatních studijních oborů možnost získání řidičského oprávnění na osobní automobil – skupiny B.

Kurz pro zájemce z nedopravních oborů zahajujeme v podzimních měsících tohoto roku. Cena kurzu je 16 000,-Kč. Bližší informace podá vedoucí AŠ pan Prchlík ve školních dílnách.