Přijímací řízení – časté dotazy

17.10.2019
Václav Bohata

Jaké jsou základní podmínky přijímacího řízení na vaši školu?

  1. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ nedostatečnou známku z jakéhokoliv předmětu.
  2. Uchazeč o studium na naší škole nesmí mít na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ  z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk známku dostatečnou. Nejhorší známka z těchto předmětů může tedy být 3 (dobrý).

Který z termínů přijímacích zkoušek je důležitější? Je nutné zúčastnit se obou termínů?

Oba termíny jsou rovnocenné. Při přijímání bude vždy rozhodovat lepší výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, zda žák dosáhl lepšího výsledku v prvním, nebo ve druhém kole. Z tohoto důvodu doporučujeme zúčastnit  se zkoušek v obou termínech, není to ale povinné.

Má škola nějaký vliv na výsledky přijímacích zkoušek?

Nemá. Škola pouze zajistí distribuci testů, dozor v učebnách a následně odeslání testů do Cermatu.

Na pozvánce jste uvedli, že si žák má přinést občanský průkaz. Ale synovi ještě nebylo 15 a občanku nemá.

Toto je opatření kvůli ztížení možnosti podvádění. Pokud Váš syn ještě nemá občanský průkaz, bylo by vhodné, kdyby si přinesl například pas nebo třeba průkazku na dopravu a podobně. Pokud nic z toho nemá, jenom si tuto skutečnost poznamenáme a zkoušku bude konat naprosto normálně bez jakéhokoliv omezení.

Můj syn vaši školu uvedl v přihlášce na druhém místě, ale přišla mu z vaší školy pozvánka, podle které by měl konat přijímací zkoušky v prvním termínu  na vaší škole, což není správně. Na druhou školu mu ještě žádná pozvánka nepřišla.

Pozvánky generuje Cermat podle pořadí školy psaného na přihlášce, ale v ojedinělých případech, například z důvodu nedostatku míst v učebně v příslušném termínu na konkrétní škole, může pořadí přehodit. Z druhé školy byste tedy měli obdržet pozvánku na druhý termín. Pouze tehdy, kdybyste obdrželi dvě pozvánky do dvou škol na stejný termín, je nutné toto řešit s příslušnými školami a následně s Cermatem. To by se ale stát nemělo.

Měla bych k Vám prosbu. Náš syn včera obdržel pozvánku k přijímacím zkouškám na Vaši školu. V pozvánce bylo ale bohužel uvedeno datum 12. 4., tj. jiné datum, než syn uvedl na přihlášce
– tam bylo 19. 4. Syn bude skládat 12. 4. přijímací zkoušky na 2. školu, kterou si vybral.

Pozvánky generuje Cermat podle pořadí školy psaného na přihlášce, nikoliv podle termínu, který si napíšete vpravo. Přihlášky jsou v Cermatu spárované a nelze je už jakkoliv měnit. Nemělo by se tedy stát, že byste obdrželi dvě pozvánky na stejný termín. Z druhé školy byste tedy měli obdržet pozvánku na 19.4. Z hlediska výsledků přijímacího řízení je naprosto jedno, ve které škole konáte zkoušku 12.4. a ve které škole konáte zkoušku v termínu 19.4. Samozřejmě je nutné dodržet příslušný termín napsaný na pozvánce.

Můj syn obdržel pozvánku k přijímacím zkouškám. K přihlášce jsme ale přiložili posudek z pedagogicko psychologické poradny, podle kterého by měl mít navýšení času o 50%. To ale na pozvánce nikde není uvedeno.

Mezi oběma částmi zkoušky v jednom termínu je větší pauza. Ta je právě vynucena tím, že někteří žáci mají nárok na navýšení času při konání přijímacích zkoušek a zůstanou tak v učebnách déle, než ostatní.  Na pozvánce toto bohužel nepoznáte. Školy tyto údaje u příslušných žáků při odesílání údajů do Cermatu nahlásily. Následně proběhla kontrola a spárování dat mezi školami z důvodu eliminace případných chyb.

Mohu se zúčastnit přijímacích zkoušek v obou školách opačně, než mám uvedeno na pozvánkách?

Nemůžete. Pokud se dostavíte do školy, kam jste nebyl(a) v příslušném termínu pozván(a), nebudete moci konat zkoušku. Na druhé škole v té době budete chybět a termín Vám propadne.