Zájmová autoškola

14.9.2015
Martin Kubát

Kromě studentů studijního oboru Dopravní prostředky, kteří mají autoškolu jako povinnou součást výuky, mají i studenti ostatních studijních oborů možnost získání řidičského oprávnění sk. B.

Kurz pro zájemce z nedopravních oborů zahajujeme v podzimních měsících tohoto roku. Cena kurzu je 11 000,-Kč. Bližší informace podá vedoucí AŠ pan Prchlík.